Ewakuacja

Ewakuacja polega na sprawnym opuszczeniu obiektu, w możliwie najkrótszym czasie, przez wszystkie przebywające

w nim osoby, gdy w wyniku zdarzenia (takiego jak pożar, działanie przestępcze, atak terrorystyczny, katastrofa budowlana, wybuch itp.) występuje lub może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Zgodnie z § 17. ust. 1 Rozporządzenia[8], w przypadku gdy obiekt przeznaczony jest dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami przynajmniej raz na dwa lata. Administrator zarządza przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Administrator lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed planowanym przeprowadzeniem działań w tym zakresie.

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji jest obligatoryjne w przypadku zmian w układzie dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku, albo w układzie funkcjonalnym pomieszczeń, bez względu na okres czasu, jaki upłynął od ostatniego sprawdzenia i powinno zostać przeprowadzone bezzwłocznie po wprowadzeniu zmian.

Oferujemy współpracę w zakresie przeprowadzenia próbnej ewakuacji osób z budynku

Współpraca obejmuje

  • Ustalenie warunków ewakuacji oraz miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych poza budynkiem
  • Ustalenie scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych (z administracją budynku, z pracownikami ochrony i służbami technicznymi)
  • Przygotowanie informacji dla pracowników i użytkowników budynków oraz pisma powiadamiającego do Państwowej Straży Pożarnej.
  • Udział w próbnej ewakuacji w charakterze wsparcia służb ewakuacyjnych własnych.(3 osoby)
  • Opracowanie dokumentacji archiwalnej z próbnej ewakuacji z ewentualnymi uwagami i wskazówkami

 

W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl