Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 33 z wężem półsztywnym powinna wynosić nie mniej niż 1,5 dm3/s (90 l/min).
W hydrantach DN 33 stosowane są węże półsztywne gumowe o nominalnej średnicy 33 mm. Długość węża w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, w obu przypadkach wąż musi stanowić jeden odcinek. Na końcu węża zamontowana jest prądownica o średnicy dyszy pozwalającej uzyskać minimalną wydajność wody 1,5 dm3/s (90 l/min), przy określonym ciśnieniu na zaworze hydrantowym. Stosowane prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.
Wąż półsztywny o średnicy wewnętrznej 33 mm zamontowany jest na wychylnym zwijadle wykonanym z dwóch tarcz z blachy stalowej czarnej o grubości 1,2 mm z przetłoczeniami wzmacniającymi, rozdzielonych elementem dystansowym, który jest jednocześnie podparciem dla osi wodnej. Całość jest pomalowana farbą proszkową, kolor czerwony RAL 3000 oraz skręcona śrubami.
W hydrantach DN 33 mogą być stosowane zawory hydrantowe DN 50 grzybkowe (mosiężne w standardzie) lub zawory kulowe DN 32. Na końcu węża przyłączeniowego znajduje się sprzęgło pozwalające zredukować średnicę instalacji DN 50 na średnicę wewnętrzną węża półsztywnego 33 mm.