Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 52 z wężem płasko składanym powinna wynosić nie mniej niż 2,5 dm3/s (150 l/min).
W hydrantach DN 52 stosowane są węże płasko składane o nominalnej średnicy nie przekraczającej 52 mm. W hydrancie może znajdować się jeden odcinek węża o długości 15 m lub 20 m. Węże płasko składane wykonane są z taśmy wężowej (włóknina), która pokryta jest wykładziną PCV, co zapewnia odpowiednią szczelność węża. Wąż zakończony jest łącznikami aluminiowymi pozwalającymi na jego przyłączenie do zaworu hydrantowego i połączenie z prądownicą. Stosowane prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.
Wąż w hydrantach DN 52 może być nawinięty na wychylne zwijadło, wykonane z dwóch tarcz z blachy stalowej czarnej o grubości 1,0 mm z przetłoczeniami wzmacniającymi, rozdzielonych dystansami, wykonanymi również z blachy stalowej czarnej o grubości 1,0 mm, oraz osi stanowiącej podparcie dla ramienia. Całość pomalowana farbą proszkową w kolorze RAL 3000, skręcona śrubami. Alternatywnym rozwiązaniem jest wąż umieszczony w koszu stalowym wykonanym z pręta o średnicy 6 mm, lakierowanym w kolorze czerwonym RAL 3000. W hydrantach DN 52 stosowane są mosiężne zawory hydrantowe 52.