Hydranty zewnętrzne
Hydrant zewnętrzny jes to zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych. Hydranty zewnętrzne powinny być nadziemne lub w szczególnych przypadkach hydranty podziemne. Wszystkie oferowane przez nas hydranty spełniają wymagania polskich norm dotyczących instalacji hydrantowych. Oferujemy również sprzedaż hurtową hydrantów zewnętrznych. W razie pytań o sprzedaż hurtową hydrantów zewnętrznych prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.