Hydranty podziemne stosuje się do pobierania z sieci wodociągowej wody pitnej i nieuzdatnionej.
Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4