Znaki ochrony przeciwpożarowej służą ochronie przeciwpożarowej budynków oraz osób. Znaki ochrony przeciwpożarowej są podstawowym elementem ochrony przeciwpożarowej. Znaki wykonywane są w wielu formatach oraz na różnych podłożach, w celu spełniania oczekiwań każdego użytkownika. Oferowane przez nasz sklep znaki ochrony przeciwpożarowej posiadają najwyższe parametry fotometryczne, dzięki czemu skrócą czas dotarcia do sprzętu przeciwpożarowego oraz wskażą miejsce w którym się znajduje. Sprzęt powinien być oznakowany w widoczny sposób, aby w razie zagrożenia, ciemności lub powstającego dymu móc go z łatwością odnaleźć. Znaki sprzedajemy na wielu rodzajach podłoży i w wielu odmianach by zaspokoić potrzeby naszych klientów i dopasować nasze produkty do zastosowania w najróżniejszych warunkach.
Znaki bezpieczeństwa stanowią jeden z elementów zakładowego systemu bezpieczeństwa pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645) w razie stwierdzenia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować o tym pracowników oraz umieścić informacje o stwierdzonym narażeniu w postaci znaków.

Wyświetlanie 1–9 z 76 wyników