Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Sprzedajemy, odpowiednio rozmieszczamy, wymieniamy oraz montujemy znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne.

Znaki przeciwpożarowe służą po to aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa człowieka, w sytuacji, kiedy dojdzie do wybuchu pożaru.
Znaki tego rodzaju mają wskazywać drogę, którą trzeba podążać aby bezpiecznie się ewakuować, a także mogą prowadzić do miejsc, w których znajduje się sprzęt gaśniczy, niezbędny do opanowania żywiołu.

znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Znaki przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne muszą spełniać wymagania takie jak:

1. Wytrzymałość ogniową – muszą być wykonane z materiałów, gwarantujących niepalność przez odpowiednio długi czas. Muszą być również odpowiednio zamocowane.

2. Czytelność – muszą być czytelne. Najbardziej czytelne znaki przeciwpożarowe to takie, które posiadają podświetlenie lub są delikatnie fluorescencyjne, czyli pochłaniają światło, a następnie oddają je w kontrolowany sposób.

znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne