Instalacja tryskaczowa

Instalacja tryskaczowa – Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe

Program przeglądów powinien zawierać instrukcję działań, które należy wykonać w przypadku awarii, uruchomienie urządzenia, zwłaszcza procedurę awaryjnego ręcznego uruchomienia pomp i cotygodniowych rutynowych sprawdzeń.

 

Mając na uwadze konieczność utrzymania instalacji  w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej zalecamy aby  dokonać przeglądów  w poniższym zakresie:

Instalacja tryskaczowa – kontrole tygodniowe

 • wszystkie poziomy wody w zbiornikach grawitacyjnych;
 • prawidłową pozycję pracy wszystkich głównych zaworów odcinających.
 • badanie automatycznego rozruchu pompy

Badanie automatycznego rozruchu pompy powinno obejmować:

 • sprawdzenie zapasu paliwa i oleju silnikowego w silnikach wysokoprężnych;
 • obniżenie ciśnienia wody w urządzeniu rozruchowym tak, aby nastąpiła symulacja warunku automatycznego rozruchu;
 • pomiar i rejestrację ciśnienia w momencie uruchomienia pomp;
 • sprawdzenie ciśnienia oleju w silnikach wysokoprężnych pomp, oraz przepływu wody chłodzącej w obiegu otwartym.

 

Kontrole miesięczne

Należy sprawdzić poziom elektrolitu i jego gęstość  we wszystkich celach akumulatorów kwasowo – ołowiowych (łącznie z akumulatorami baterii rozruchowych silników wysokoprężnych i zasilania  rozdzielni urządzenia pompowego). Jeśli gęstość elektrolitu jest zbyt mała, należy sprawdzić urządzenie  do ładowania akumulatorów i jeżeli działa ono prawidłowo, należy wymienić zużyty (-e) akumulator lub  akumulatory.

 

Kwartalne kontrole rutynowe

 • Sprawdzenie przestrzeni zagrożonych pożarem – należy stwierdzić wpływ zmian budowlanych, dotyczących sposobu wykorzystania przestrzeni, układu składowania, urządzeń grzewczych, oświetleniowych lub wyposażenia budynku, na kwalifikację do zagrożenia pożarowego lub na projekt urządzenia tak, aby można było podjąć odpowiednie modyfikacje.
 • Tryskacze, zawory sterujące elementami wykrywającymi pożar i tryskacze, na których powierzchni  powstały osady (inne niż lakiernicze) należy staranie oczyścić.
 • Tryskacze, zawory sterujące elementami wykrywającymi pożar i tryskacze, które zostały pomalowane lub odkształcone należy wymienić.
 • Należy sprawdzić, czy przewody rurowe i ich uchwyty nie wykazują oznak korozji. Jeżeli jest to konieczne, należy je pomalować. W razie potrzeby, taśmy nawojowe na przewodach rurowych należy naprawić.
 • Wszystkie zapasowe zasilenia energią elektryczną, z agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami wysokoprężnymi, należy sprawdzić pod kątem poprawności ich działania.
 • Wszystkie zawory odcinające, sterujące przepływem wody do tryskaczy, należy uruchomić, aby upewnić się, że są one zdolne do działania i ponownie zabezpieczyć we właściwej pozycji roboczej.
 • Należy sprawdzić ilość i stan utrzymywanych części zapasowych

Instalacja tryskaczowa – coroczne kontrole rutynowe

 • Sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie
 • Należy sprawdzić działanie zaworów pływakowych zbiorników wody, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
 • Filtry po stronie ssawnej pompy i komory osadowe oraz ich sita należy sprawdzać co najmniej raz w roku i w razie potrzeby czyścić.

 

Kontrole rutynowe wykonywane co 3 lata

 • Wszystkie zbiorniki należy sprawdzić, czy nie ma śladów korozji. Zbiorniki należy opróżnić, jeżeli jest to  konieczne oczyścić i sprawdzić od wewnątrz, czy nie ma na nich śladów korozji. Wszystkie zbiorniki należy ponownie pomalować i/lub, jeżeli jest to konieczne, odnowić ich ochronę  antykorozyjną.
 • Należy sprawdzić wszystkie zawory odcinające zasilanie wodą, zawory kontrolno – alarmowe i zawory zwrotne oraz, jeżeli jest to konieczne, wymienić je lub wyremontować.

 

Kontrole rutynowe wykonywane co 10 lat

Nie rzadziej, niż co 10 lat wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz oraz poddać, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu.

 

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl

Podsumowanie
Instalacja tryskaczowa - kontrola, serwis, naprawa
Tym usługi
Instalacja tryskaczowa - kontrola, serwis, naprawa
Dostarcza
Firepol hurtownia i sklep z artykułami ppoż,
Obszar
Polska
Opis
Wykonujemy kontrole instalacji tryskaczowej. Przeprowadzamy badanie automatycznego rozruchu pompy. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów przeglądu.

Koszyk

 • Brak produktów w koszyku.

Logowanie