Hydranty wewnętrzne

hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Hydrant  to urządzenie ppoż., które umożliwia bezpośredni pobór wody z wewnętrznej  instalacji wodociągowej.

Hydrant wewnętrzny jest wyposażony w zawór, wąż, prądownicę , zwijadło oraz inne niezbędne elementy wyposażenia.  Wszystkie elementy wyposażania hydrantu muszą być zgodne z deklaracją zgodności producenta. (np. GRAS, BOXMET, SUPRON)

Rozróżnia się hydranty:

 • wewnętrzne (natynkowe lub wnękowe –  stosowane na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku). Hydranty wewnętrzne występują w trzech rodzajach : HW 25, HW 52, HW 33.   Ich zastosowanie precyzują przepisy zakresu ochrony ppoż. ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • zewnętrzne (uliczne na sieciach zewnętrznych): nadziemne lub podziemne

Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie niezawodności i sprawności działania hydrantów wewnętrznych oraz ich parametrów użytkowych takich jak np. ciśnienie i wydajność. Ciśnienie nominalne hydrantu wewnętrznego 25 powinno wynosić minimum 0,2 MPa, a minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy 1 dm3/s. Ciśnienie nominalne hydrantu wewnętrznego 52 powinno wynosić minimum 0,2 MPa, a minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy 2,5 dm3/s.

Hydranty powinny być konserwowane zgodnie z obowiązująca Normą. Czynności powinny dokonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę w tym zakresie. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Normą.

W czasie rocznego przeglądu hydrantów osoba posiadająca odpowiednie kompetencje oraz autoryzację producenta dokonuje sprawdzenia:

 • wydajności wodnej, wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia
 • czy urządzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone a elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
 • czy instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
 • oznakowania miejsce umieszczenia hydrantu,
 • mocowania do ściany ( czy odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane),
 • czy miernik ciśnienia (jeżeli jest zamontowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
 • czy wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
 • czy zaciski, lub taśmowanie, węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
 • czy zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,
 • w przypadku wychylonego zwijadła wężowego czy zwijadło wężowe obraca się łatwo i wychyla się o 180°,
 • w przypadku ręcznych zwijadeł czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,
 • w przypadku zwijadeł automatycznych czy praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,
 • czy tan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić należy na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
 • jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
 • czy prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać;
 • czy praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwe i pewnie zamocowane,

pozostać powinny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany jako uszkodzony a kompetentna osoba powinna powiadomić o tym Administratora obiektu.

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić hydranty w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl