Hydranty zewnętrzne

Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
Dopuszcza się też instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
Hydranty zewnętrzne  powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie przez osobę uprawnioną/kompetentną   następujących czynności:

  • Oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
  • Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów;
  • Dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego
  • Kontrola poprawności oznakowania i dostępności do hydrantu
  • Opracowanie protokołu pokontrolnego

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić hydranty zewnętrzne w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92
lub
Napiszbiuro@firepol.pl