System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

system sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru

 

Systemy sygnalizacji pożarowej to automatyczne systemy  elektroniczne, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru i wzbudzenie stanu alarmowego.

Odpowiednio zaprojektowane i utrzymywane w sprawności  systemy  w razie pożaru przekazują też sygnał alarmowy do obsługi (ochrony) obiektu i jednostek straży pożarnej.

Ich zadaniem jest też  sterowanie innymi urządzeniami przeciwpożarowymi  np.:  klapami oddymiania , klapami odcinającymi, bramami ppoż., wentylacją czy wreszcie windami.

Systemy są często rozbudowane i w  ich skład systemu wchodzą:  centrale sygnalizacji pożarowej (CSP),

różnego rodzaju czujki pożarowe , ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory dźwiękowe , zasilacze oraz inne urządzenia.

 

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana obsłudze technicznej. Nazwa i numer telefo­nu organizacji prowadzącej konserwację powinny być wyraźnie umieszczone przy centrali.

Konserwacja powinna być przeprowadzana tylko przez osoby właściwie przeszkolone i kompetentne w zakresie specjalności wymaganych do kontroli, obsługi technicznej i napraw sys­temu. Osoby te powinny być przeszkolone przez producenta lub dostawcę instalowanych urządzeń.

Powinny być przyjęte rutynowe zasady przeglądów i obsługi technicznej. Zasady te są przewidziane do zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania systemu w normalnych okolicznościach.

System Sygnalizacji Pożaru konserwacja i serwis

W zakresie obsługi konserwacyjnej wymagane jest sprawdzenie w ciągu roku 100 % czujek i ROP oraz wszystkich pozostałych elementów systemu. Mając na uwadze konieczność utrzymania systemu stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej zalecamy aby dokonać tych testów w rozbiciu na cykle kwartalne  –  po 25% elementów (ewentualnie półroczne – po 50% elementów).

Raz do roku należy także sprawdzić stan baterii akumulatorów rezerwowych. Każda bateria powinna być wymieniana w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń podanych przez producenta baterii. Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obiektu i osób  w nim przebywających w ramach świadczonych usług  prowadzimy też szkolenia np. dla pracowników ochrony, z podstawowej obsługi systemów i zastosowania procedur przeciwpożarowych.

 

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl