Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.  powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

Bramy przeciwpożarowe – przeglądy

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • ogólna kontrola wzrokowa kompletności bramy i jej osprzętu,
 • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego bramy,
 • sprawdzenie poprawności startu bramy przeciwpożarowej po wyzwoleniu,
 • sprawdzenie swobody przesuwu i domknięcia,
 • kontrola poprawności działania osprzętu elektrycznego,
 • poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części

 

BRAMY P. POŻ. W garażach podziemnych.

Instrukcja postępowania w przypadku zadziałania systemu.

 

Bramy p.poż. mają zadanie oddzielić strefy objęte pożarem od pozostałych stref budynku. W przypadku wykrycia pożaru przez system bramy zostają automatycznie zamknięte. Jeżeli okaże się że po zadziałaniu systemu w budynku nie ma zagrożenia pożarowego, należy przystąpić do otwierania bram. Należy to wykonać ściśle według poniższej procedury:

 1. Otworzyć panel centrali sterownia bram
 2. Sprawdzić czy centrala działa – czy jest zasilanie (czy świecą się diody na panelu – jeżeli nie, to nie da się wykonać czynności z punktu 5)
 3. Wykasować alarm w centralach sterowania bram (zamontowane przy bramie) przez naciśnięcie przycisku KASOWANIE
 4. DOPIERO WTEDY GDY ALARM W CENTRALKACH JEST WYKASOWANY MOŻNA OTWORZYĆ SKRZYDŁA BRAM.
 5. NALEŻY JE OTWIERAĆ POWOLI AŻ DO WYCZUCIA OPORU.

PO WYCZUCIU OPORU NALEŻY DOPCHNĄĆ SKRZYDŁO BRAMY POKONUJĄC OPÓR SPRĘŻYNY ODBOJOWEJ I PRZYTRZYMAĆ CHWILĘ W KOŃCOWYM POŁOŻENIU. NASTĘPNIE PUŚCIĆ. BRAMA POWINNA ZOSTAĆ W POZYCJI OTWARTEJ.

NIEDOPUSZCZALNE JEST OTWIERANIE BRAM Z ROZPĘDU I UDERZANIE W ODBÓJ.

NIE DA SIĘ W TEN SPOSÓB OTWORZYĆ BRAMY A NA PEWNO MOŻNA JĄ USZKODZIĆ

 

W celu wykonania wyceny przeglądu kliknij tu: SERWIS
Aby zakupić gaśnice w atrakcyjnych cenach kliknij tu:  SKLEP
W razie pytań służymy pomocą

Zadzwoń: (22) 847 05 92, (22) 750 29 28
lub
Napiszbiuro@firepol.pl