Gaśnice
Podręczny sprzęt gaśniczy zaprojektowany dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

Posiadanie gaśnic to nie tylko wymóg przepisów prawa, warunków ubezpieczenia ale również zapewnienie podstawowego sprzętu do walki z ogniem.
Dbając o siebie, swoich pracowników i nieruchomości należy mieć pewność, że posiadamy na wyposażeniu odpowiednie gaśnice.

Jednym najważniejszych czynników decydujących o możliwości ugaszenia pożaru zużyciem gaśnicy jest jej skuteczność gaśnicza. Na etykiecie każdej gaśnicy można znaleźć informację o grupach pożarowych, które można gasić przy jej użyciu. Dodatkowo dla grup pożarów A i B określa się wielkość pożaru testowego np. 8A 113B, jaki powinien być ugaszony przy użyciu gaśnicy. Wymagania i przebieg testów dla poszczególnych pożarów testowych grupy A i B określa Polska Norma PN-EN 3-7. Badania takie przeprowadzają uprawnione do tego instytuty. Pozytywny wynik testów jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu dopuszczającego daną gaśnicę do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Posiadamy bogatą ofertę różnego rodzaju gaśnic przeciwpożarowych jak również akcesoria do nich. W naszej ofercie między innymi znajdują się gaśnice KZWM Ogniochron