Znaki bezpieczeństwa ppoż.
Znaki bezpieczeństwa ppoż. są integralną częścią zabezpieczenia budynku a ich rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa przeciw pożarowego jest wymagane przez przepisy prawa. Mamy w ofercie bardzo dużą ilość znaków bezpieczeństwa od znaków ewakuacyjnych, oznakowań gaśnic i sprzętu ppoż., miejsc zbiórki ewakuacji, instrukcji bhp na stanowisku pracy, instrukcji zachowania podczas pożaru przez znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze po oznakowania użytkowe, informacyjne oraz różnego rodzaju mocowania i akcesoria do znaków. Dla większości znaków możliwy jest wybór materiału wykonania znaku oraz rozmiar.

Wykonujemy również znaki i tablice nietypowe pod zamówienia klientów.

Nieustannie wzbogacamy swoją ofertę, aby móc zaopatrywać Państwa w sposób kompleksowy.

W ostatnim czasie dołączyliśmy do naszej oferty również oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oferujemy Państwu atrakcyjne towary po bardzo konkurencyjnych cenach.

Wszystkie sprzedawane przez nas znaki bezpieczeństwa ppoż. posiadają wymagane w Polsce certyfikaty i dopuszczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA

Znaki ewakuacji mają za zadanie ukierunkować w każdym obiekcie ruch ludzi.

Podstawowa zasadą którą należy przestrzegać, to konieczność dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji z każdego miejsca w obiektach.

Podstawowe zalecenia eksploatacyjne.

Znaki ewakuacyjne, podobnie jak inne oznakowania systemu fotoluminescencyjnego, powinny być usytuowane w stosunku do źródeł światła tak, by zapewniało to ich dostateczną luminancję (naświetlenie). Należy więc dążyć do umieszczania znaków fotoluminescencyjnych możliwie blisko źródeł światła.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczanie ich naprzeciwko źródeł światła.

Znaki te umieszczane są na ścianach jako:

naklejane – płyty fotoluminescencyjne – stosować na powierzchnie równe, odtłuszczone – należy unikać: powierzchni pylistych, malowanych farbą emulsyjną, porowatych, wygniatanych tapet, itp.
przykręcane – płyty PCW fotoluminescencyjne
przyklejane – płyty PCW fotoluminescencyjne za pomocą silikonów lub klejów nie wchodzących w reakcję negatywną z PCW

Montaż znaków :

– Wysokości montażu ok. 150÷160 cm, od podłoża

– Znaki ochrony ppoż. należy montować analogicznie z rozmieszczenia sprzętu.

Uwagi końcowe dla użytkownika.

1. Znaków nie zamontowanych nie wolno przechowywać (składować) powierzchniami zadrukowanymi do siebie.

2. Transportując znaki (szczególnie wykonane na płycie fotoluminescencyjnej ) na miejsce przeznaczenia należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem się względem siebie.

3. Znaków nie stosować w obecności par substancji agresywnych, żrących (rozpuszczalniki, benzyny itp.) i innych substancji chemicznych działających na PCW, (w przypadku stosowania w tzw. warunkach uciążliwych, zachodzi konieczność częstszej wymiany znaków).

4. Stosując znaki w środowisku dużego zapylenia, należy je okresowo przecierać (myć). Aby uniknąć porysowania powierzchni – znaki myć na mokro z dodatkiem mydła lub podobnego środka.

5. Znaki samoprzylepne naklejać w temp. powyżej 7 stop. C.

6. Nie stosowanie się do instrukcji i uwag końcowych, może powodować zniszczenie znaków, ich odpadanie, a w konsekwencji utratę możliwości uznania reklamacji.

Informacja dotycząca znaku „Wyjście ewakuacyjne”
Wymagane wymiary znaku ewakuacyjnego są uzależnione od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi. Polska Norma PN-92/N-01256-02 określa wysokość liter i szerokość (rozumianą jako mniejszy wymiar) zna­ku „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”, w zależności od odległości widzenia

Odległość widzenia m
Wysokość liter wielkich „WYJŚCIE” mm
Szerokość znaku (mniejszy wymiar) mm

do 20
50
200

powyżej 20 do 30
75
300

powyżej 30 do 40
100
400

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych reguluje Polska Norma PN-N-01256/5