KZWM OGNIOCHRON S.A. to lider na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, znany i obecny również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie systematycznie wzmacnia swoją pozycję. W jego sprzedaży są wyroby o sprawdzonej jakości, które chronią i ratują mienie oraz życie ludzkie. Do ich asortymentu możemy zaliczyć przede wszystkim gaśnice przenośne, przewoźne, agregaty i urządzenia gaśnicze od 1kg do 250kg środka gaśniczego oraz motopompy pływające.